1. Makulatura:

 • makulatura kartonowa
 • makulatura mieszana
 • makulatura gazetowa
 • makulatury białe, zadrukowane i niezadrukowane
 • inne

2. Tworzywa sztuczne:

 • butelki PET
 • chemia gospodarcza HDPE, PP, PS,
 • folia transparentna
 • folia kolorowa
 • BIG-BAGI
 • inne

3. Szkło

 • bezbarwne
 • kolorowe

4. Tetrapak

5. Drewno

6. Pozostałe odpady.

 

Odpady przemysłowe to odpady powstające w trakcie działalności gospodarczej, nie do uniknięcia w wyniku prowadzonej produkcji. Wytwórcami takich odpadów sa zarówno fabryki jak i magazyny, szpitale, firmy budowlane, i inne.

Zagospodarowujemy następujące odpady:

 • stałe inne niż niebezpieczne,
 • płynne inne niż niebezpieczne
 • stałe niebezpieczne
 • płynne niebezpieczne

Głównymi Naszymi odbiorcami, instalacjami są:

 • Biogazownie
 • Producenci RDF
 • Kompostownie
 • Zakłady utylizujące odpady niebezpieczne płynne i stałe

Sposoby unieszkodliwiania odpadów przemysłowych:

 • recykling – wtórne przetwarzanie odpadów
 • termiczne unieszkodliwianie odpadów
 • mechaniczne procesy obróbki odpadów przemysłowych
 • sortowanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki
 • sortowanie i belowanie surowców wtórnych
 • odbiór odpadów – transport
 • obsługa personalna – usługi outsourcingowe
 • kompleksowa obsługa firm
 • doradztwo
 • przygotowywanie dokumentacji środowiskowych